Bc. Vendula Řeholová

Diplomová práce

Efekt cvičení s Flexi-barem v termografickém obraze

Effect of Flexi-bar training shown on the thermography picture
Anotace:
Tato závěrečná diplomová práce se psána s cílem zjištění svalové aktivity při cvičení s Flexi-barem. K výzkumu byla použita termokamera Fluke TiR, díky které byly vidět v termografickém obraze teplotní změny vybraných svalových partií. Teoretické část obsahuje informace o Flexi-baru a jeho účincích. Část je věnována anatomickým poznatkům o zapojovaných svalech při cvičení s Flexi-barem. V neposlední …více
Abstract:
This final thesis is written in order to determine muscle activity during exercise with Flexi-bar. The thermo camera Fluke TiR was used for the research, through which the temperature changes of selected muscles could be seen in the thermography image. The theoretical part contains information about Flexi-bar and its effects. One section of this part is devoted to the anatomical knowledge of the muscles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií