Theses 

Termodynamické projevy svalů zad u lidí s rozdílným zaměstnáním (sedavé a nesedavé) – Mgr. Martin Přehnal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martin Přehnal

Bakalářská práce

Termodynamické projevy svalů zad u lidí s rozdílným zaměstnáním (sedavé a nesedavé)

Thermodynamic expressions of back muscles of people with diferent job (sedentary job and non-sedentary)

Anotace: PŘEHNAL, Martin. Termodynamické projevy svalů zad u lidí s rozdílným zaměstnáním (sedavé a nesedavé), bakalářská práce, Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007, 61 s. Tato práce se zabývá zjištěním metabolické aktivity svalů zad při dlouhodobé statické i dynamické zátěži. Jsou zde popsány základy termodynamiky, využití termografie ve fyziologii sportu a medicíně, fyziologie termoregulace a základní anatomie zad člověka. V empirické části byly monitorovány svaly zad a krku dvou mužů s rozdílným zaměstnáním (programátor – kameník). Byl zjištěn nárůst teplot v určitých oblastech zad u obou mužů. Tato studie potvrdila schopnost infračervené termografie registrovat teplotní změny u staticky zatížených zad. Termografie by tak mohla přispět ke správné volbě relaxačních a uvolňovacích cviků a zmírnění bolesti během pracovní doby u sedavého zaměstnání.

Abstract: PŘEHNAL, Martin. Thermodynamic expressions of back muscles of people with different job (sedentary job and non-sedentary), bachelor thesis, Brno, Masaryk University, Faculty of Sports Studies, 2007, 61 p. This bachelor thesis deals with finding the metabolic activity of the back muscles during long-term static and dynamic loads. The basics of thermodynamics, the use of thermography in sports physiology and medicine, physiology of thermoregulation and basic human anatomy back are described here. The back and neck muscles of two men with different occupations (computer programmer - mason) were monitored in the empirical part. An increase of temperatures in certain areas of the back of both men was found. This study confirmed the ability of infrared thermography to register temperature changes at the statically loaded back. Thermography could thus contribute to a correct choice of relaxation and release exercises and pain relief during working hours at sedentary jobs.

Klíčová slova: termovize, termografie, bolesti zad, svaly zad, sedavé zaměstnání, nesedavé zaměstnání, svalová zátěž, infračervené záření, thermovision, thermography, back pain, back muscles, sedentary job, non-sedentary job, muscle strain, infrared radiation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Novotný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 14:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz