Mgr. Martin Přehnal

Bakalářská práce

Termodynamické projevy svalů zad u lidí s rozdílným zaměstnáním (sedavé a nesedavé)

Thermodynamic expressions of back muscles of people with diferent job (sedentary job and non-sedentary)
Anotace:
PŘEHNAL, Martin. Termodynamické projevy svalů zad u lidí s rozdílným zaměstnáním (sedavé a nesedavé), bakalářská práce, Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007, 61 s. Tato práce se zabývá zjištěním metabolické aktivity svalů zad při dlouhodobé statické i dynamické zátěži. Jsou zde popsány základy termodynamiky, využití termografie ve fyziologii sportu a medicíně, fyziologie termoregulace …více
Abstract:
PŘEHNAL, Martin. Thermodynamic expressions of back muscles of people with different job (sedentary job and non-sedentary), bachelor thesis, Brno, Masaryk University, Faculty of Sports Studies, 2007, 61 p. This bachelor thesis deals with finding the metabolic activity of the back muscles during long-term static and dynamic loads. The basics of thermodynamics, the use of thermography in sports physiology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií