Bc. Andrej Grežo

Master's thesis

Odpadové hospodářství Ústeckého kraje

Waste Management in the Ustecky region
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpadové hospodářství Ústeckého kraje. Pro přiblížení dané problematiky jsou v teoretické části popsány pojmy týkající se daného tématu, je zde popsáno členění odpadu a jeho charakteristika, systém evidence odpadu a způsoby likvidace odpadu a dále je zde prezentován postupný vývoj odpadového hospodářství. Praktická část je zaměřena na změny v evidenci odpadů …viac
Abstract:
This thesis deals with waste management in the Ústí Region. To approach the issue in the theoretical part describes concepts related to the topic, there is a breakdown of waste and describes its characteristics, the system records and methods of waste disposal and is presented here the gradual development of waste management. The practical part focuses on changes and amendments to records of waste …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedúci: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Helena Krátká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní