Bc. Jana Štěpánková

Diplomová práce

Náhradní výchovná péče o dítě (z pohledu dětského domova jako formy ústavní péče, zejména o romské děti)

Alternative educational child care (from the perspective of the children's home as a form of institutional care, particularly for Roma children)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem náhradní výchovné péče o děti se zaměřením na dětské domovy, které jsou v tomto smyslu chápány jako alternativa náhradní ústavní péče, a to zejména o romské děti. Teoretická část poskytuje ucelený obraz charakterizující péči o ohrožené děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. S ohledem na téma diplomové práce, některé kapitoly podrobněji …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a substitute care for the children with a focus on the children´s homes, which in this context are understood as an alternative institutional care, especially for Roma children. The theoretical part provides a comprehensive picture of characterizing the care of vulnerable children. The children can´t grow up in their biological family because of the serious reasons. With …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta