Theses 

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice: regionálně-geografická analýza – Bc. Martin Andonov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Andonov

Diplomová práce

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice: regionálně-geografická analýza

Long-term unemployment in the Czech Republic: regional-geographical analysis

Anotace: V této diplomové práci se věnujeme analýze a zhodnocení postavení dlouhodobě nezaměstnaných na českém trhu práce a ve společnosti v období od roku 1994 do roku 2013. Pozornost je věnována vývoji míry dlouhodobé nezaměstnanosti na úrovni krajů a okresů. Na základě variačního koeficientu jsou sledovány zejména dopady ekonomické krize a recese na vývoj regionálních disparit v dlouhodobé nezaměstnanosti. Část práce je věnována také situaci v prostoru jádra a zázemí a zhodnocení dopadů krize na dlouhodobou nezaměstnanost v ostatních zemích Evropské unie.

Abstract: This diploma thesis concerns analysis and evaluation of regional differences at long–term unemployment in Czech republic and situation of long–term job–seekers at czech society and in the environment of Czech labor market from 1994 to 2013. Focus is on the evolution of long term unemployment rate at NUTS3 (kraje) and NUTS4 (okresy) districts. As a basic indicator to quantify the regional disparities of long–term unemployment we have chosen the Coefficient of variation Part of this thesis concerns also situation in the context of core and periphery at Czech urban agglomerations and next the impact of crisis on long term unemployment in the other countries of the European union.

Klíčová slova: Česká republika, EU, dlouhodobá nezaměstnanost, trh práce, ekonomická krize, recese, regionalní disparity, jádro–zázemí, Czech republic, long–term unemployment, labor market, economic crisis, regional disparities, core–perifery

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz