Bc. Martin Tancoš

Bakalářská práce

Politický marketing ve volebních kampaních v rámci voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Political marketing in election campaigns within elections to The Council of the Ústí region
Anotace:
Marketing během svého více než stoletého vývoje prošel procesem zdokonalování svých nástrojů a metod. Zároveň docházelo k rozšiřování prostoru jeho aplikovatelnosti na jiné oblasti společenských aktivit. Jedním z nových marketingových oborů je politický marketing. Reprezentace veřejné správy si v polovině dvacátého století uvědomila, že marketing může sehrát pozitivní roli v mnohých aktivitách veřejné …více
Abstract:
Marketing during hismore than a hundred years of development has undergone a process to improve its tools and methods. In parallel to expanding the area of its applicability to other areas of social activities. One of the new fields of marketing, political marketing. Representation of public administration in the mid-twentieth century realized that marketing can play a positive role in many public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní