Theses 

Politický marketing ve volebních kampaních v rámci voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje – Bc. Martin Tancoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Tancoš

Bakalářská práce

Politický marketing ve volebních kampaních v rámci voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Political marketing in election campaigns within elections to The Council of the Ústí region

Anotace: Marketing během svého více než stoletého vývoje prošel procesem zdokonalování svých nástrojů a metod. Zároveň docházelo k rozšiřování prostoru jeho aplikovatelnosti na jiné oblasti společenských aktivit. Jedním z nových marketingových oborů je politický marketing. Reprezentace veřejné správy si v polovině dvacátého století uvědomila, že marketing může sehrát pozitivní roli v mnohých aktivitách veřejné správy. Stále častěji se v této souvislosti hovoří o politickém marketingu, který je nejvíce vnímán v průběhu voleb do zastupitelských orgánů státu i územní samosprávy, do Senátu a také přímých voleb prezidenta republiky. Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci politického marketingu do přípravy a průběhu volební kampaně v rámci voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2008. Cílem této bakalářské práce provést analýzu výsledků těchto voleb v souvislosti s aplikací metod a nástrojů politického marketingu.

Abstract: Marketing during hismore than a hundred years of development has undergone a process to improve its tools and methods. In parallel to expanding the area of its applicability to other areas of social activities. One of the new fields of marketing, political marketing. Representation of public administration in the mid-twentieth century realized that marketing can play a positive role in many public administration activities. Increasingly speak in this context of political marketing, which is most seen in the elections to representative bodies, state and local government, the Senate and the direct election of the president. This bachelor thesis is focused on the application of political marketing in the preparation and during the election campaign in the context of elections to the council Usti Region in 2008. The aim of this work to analyze the results of these elections in connection with the application of methods and tools of political marketing.

Klíčová slova: Politický marketing, volby, politické strany, krajské zastupitelstvo, ČSSD, Ústecký kraj. Political marketing, elections, political parties, regional council, the CSSD Usti Region.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz