Bc. Kateřina Skálová

Diplomová práce

Ženy v politickém systému Kladenska a politický marketing

Women in the political systém of Kladno and the political marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ženami ve společnosti a politice a politickým marketingem. Popisuje historické a současné postavení žen ve společnosti a politice, věnuje se tématům feminismu, diskriminace a genderu. Dále popisuje vývoj politického marketingu, jeho současné trendy, a odlišnosti jeho pojetí u mužů a žen. Druhá část diplomové práce interpretuje výsledky analýzy komunálních voleb z roku 2014 …více
Abstract:
The thesis deals with women in society and politics and political marketing. It describes the history and current status of women in society and politics, deals with issues of feminism, discrimination and gender. It also describes development of political marketing and its current trends and differences between his concept for men and women. The second part interprets the results of the analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní