Bc. Sabina Sedlářová

Master's thesis

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě

Development of HPLC method for methylated arginine derivates in plasma
Abstract:
Methylované argininy představují markery v oblasti klinické biochemie, jejichž zvýšená koncentrace v plasmě je asociována s kardiovaskulárním rizikem, chronickým onemocněním ledvin či diabetem mellitus. Tyto analyty by mohly přispět v diagnostice zmíněných onemocnění, avšak doposud byly vyvinuty metody stanovení, které se výrazně liší a dosahují obtížně porovnatelných výsledků. Cílem diplomové práce …more
Abstract:
Methylated arginines are markers in clinical biochemistry, whose increased plasma concentrations are associated with cardiovascular risk, chronic kidney disease, or diabetes mellitus. These analytes could contribute to the diagnosis of these diseases, nevertheless, to date, methodologies have been developed that differ significantly and produce difficult-to-compare results. The object of the diploma …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta