Theses 

Hrad Helfštýn a osobnost Zdeňka Gardavského – Bc. et Bc. Hana Glombová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Hana Glombová

Diplomová práce

Hrad Helfštýn a osobnost Zdeňka Gardavského

Helfštýn Castle and the Personality of Zdeněk Gardavský

Anotace: Podoba a zároveň i historie hradu Helfštýna je ve druhé polovině 20. století nesmazatelně spjata s osobou a prací Zdeňka Gardavského. Jeho zdejší celoživotní působení je hodnoceno velmi rozporuplně a vyvolává bouřlivé reakce. Touto diplomovou prací bych se chtěla pokusit přispět k probíhající diskusi.

Abstract: The current state as well as history of the Helfštýn castle in the second half of the 20th century is tightly bound to work and personality of Zdeněk Gardavský. His lifelong activity causes mixed reaction and provokes passionate reactions. With this thesis I would like to join the ongoing discussion on the subject.

Klíčová slova: Hrad, torzální architektura, památková péče, Zdeněk Gardavský, Helfštýn, castle, torsal architecture, historic preservation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
  • Oponent: Mgr. František Chupík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz