Bc. et Bc. Hana Glombová

Diplomová práce

Hrad Helfštýn a osobnost Zdeňka Gardavského

Helfštýn Castle and the Personality of Zdeněk Gardavský
Anotace:
Podoba a zároveň i historie hradu Helfštýna je ve druhé polovině 20. století nesmazatelně spjata s osobou a prací Zdeňka Gardavského. Jeho zdejší celoživotní působení je hodnoceno velmi rozporuplně a vyvolává bouřlivé reakce. Touto diplomovou prací bych se chtěla pokusit přispět k probíhající diskusi.
Abstract:
The current state as well as history of the Helfštýn castle in the second half of the 20th century is tightly bound to work and personality of Zdeněk Gardavský. His lifelong activity causes mixed reaction and provokes passionate reactions. With this thesis I would like to join the ongoing discussion on the subject.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
  • Oponent: Mgr. František Chupík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy