Bc. Dorota Rousová

Master's thesis

Strukturní studie 3C proteázy a 3D replikázy včelího viru deformovaných křídel

Structural studies of 3C protease and 3D replicase of deformed wing virus
Anotácia:
Včela medonosná (Apis mellifera) je nejdůležitější opylovač. Mezi patogeny virového původu s největším vlivem na vitalitu včelstev patří virus deformovaných křídel (DWV) z čeledi Iflaviridae, řádu Picornavirales. Genom DWV je translatován do polyproteinu, který je štěpen na funkční proteiny virovou 3C proteázou (3Cpro) nebo jejím prekurzorem 3CD. Replikace genomu je zajišťována virovou 3D polymerázou …viac
Abstract:
Western honey bee (Apis mellifera) is the most important pollinator. Deformed wing virus (DWV) from family Iflaviridae, order Picornavirales belongs among pathogens with the biggest impact on bee vitality. DWV genome is translated into a polyprotein that is cleaved into functional proteins by virus-encoded 3C protease (3Cpro) or its precursor 3CD. Genome replication is performed by virus-encoded 3D …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta