Zdeněk Moravec

Bakalářská práce

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice

Long-term unemployment in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zpracovat analýzu dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice v letech 2012–2020. Nejprve jsou v teoretické části vymezeny základní charakteristiky trhu práce s důrazem na nezaměstnanost, respektive dlouhodobou nezaměstnanost. Součástí teoretické části je také popis zdrojových dat a metodiky práce. V praktické části je dlouhodobá nezaměstnanost sledována z celkového …více
Abstract:
The aim of this Bachelor´s thesis is to conduct an analysis of long-term unemployment in the Czech Republic during years 2012–2020. In a theoretical part concepts and fundamentals of labour market focused on unemployment and precisely on long-term unemployment are defined. This part also contains a description of data used and methodology of the thesis. Within the practical section long-term unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83775

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management