Bc. Martin Andonov

Diplomová práce

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice: regionálně-geografická analýza

Long-term unemployment in the Czech Republic: regional-geographical analysis
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme analýze a zhodnocení postavení dlouhodobě nezaměstnaných na českém trhu práce a ve společnosti v období od roku 1994 do roku 2013. Pozornost je věnována vývoji míry dlouhodobé nezaměstnanosti na úrovni krajů a okresů. Na základě variačního koeficientu jsou sledovány zejména dopady ekonomické krize a recese na vývoj regionálních disparit v dlouhodobé nezaměstnanosti …více
Abstract:
This diploma thesis concerns analysis and evaluation of regional differences at long–term unemployment in Czech republic and situation of long–term job–seekers at czech society and in the environment of Czech labor market from 1994 to 2013. Focus is on the evolution of long term unemployment rate at NUTS3 (kraje) and NUTS4 (okresy) districts. As a basic indicator to quantify the regional disparities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta