Theses 

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu – Bc. Jan Maněna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Maněna

Diplomová práce

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and technical analysis on the stock market

Anotace: Diplomová práce je věnována tématu finančních analýz aplikovaných na akciovém trhu. Úvod teoretické části popisuje charakteristické rysy soudobých finančních trhů. Hlavní část teorie se detailně zaměřuje na druhy a ukazatele fundamentální analýzy a metody a indikátory technické analýzy. Závěr teoretické části v krátkosti pojednává o moderní podobě psychologické analýzy. Praktická část závěrečné práce se zabývá výzkumem výnosnosti akciových portfolií sestavených z podhodnocených a nadhodnocených akciových titulů vybraných z evropské burzovní skupiny CEESEG. V rámci výzkumu jsou rovněž porovnávány dva druhy investičních stylů mající vliv na výkonnost investičních portfolií. Akciové analýzy pak odhalily diference ve výnosnosti mezi podhodnoceným a nadhodnoceným akciovým portfoliem a rovněž rozdílnou úspěšnost investičních stylů.

Abstract: The thesis deals with the topic of financial analysis applied to the stock market. The theoretical part describes in detail the types of indicators of fundamental analysis as well as methods and indicators of technical analysis. The conclusion of the theoretical part briefly discusses the modern form of psychological analysis. The practical part of the thesis deals with the research of return of equity portfolios composed of undervalued and overvalued stocks selected from a European stock exchange group CEESEG. The research also compares two types of investment styles affecting the performance of investment portfolios. The stock analysis revealed the difference in returns between undervalued and overvalued equity portfolio and different styles of investment success as well.

Klíčová slova: akciový trh, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza, investiční portfolio, podhodnocené akcie, nadhodnocené akcie, investiční styl, fundamentální ukazatele, technické indikátory, stock market, fundamental analysis, technical analysis, psychological analysis, investment portfolio, undervalued stocks, overvalued stocks, investment style, fundamental indicators, technical indicators

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz