Bc. Jan Maněna

Diplomová práce

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and technical analysis on the stock market
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu finančních analýz aplikovaných na akciovém trhu. Úvod teoretické části popisuje charakteristické rysy soudobých finančních trhů. Hlavní část teorie se detailně zaměřuje na druhy a ukazatele fundamentální analýzy a metody a indikátory technické analýzy. Závěr teoretické části v krátkosti pojednává o moderní podobě psychologické analýzy. Praktická část závěrečné práce …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of financial analysis applied to the stock market. The theoretical part describes in detail the types of indicators of fundamental analysis as well as methods and indicators of technical analysis. The conclusion of the theoretical part briefly discusses the modern form of psychological analysis. The practical part of the thesis deals with the research of return of equity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní