Theses 

Psychologická, technická a fundamentální analýza vývoje kurzu měn na trhu Forex – Bc. Dmitrij Kronberg, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dmitrij Kronberg, DiS.

Diplomová práce

Psychologická, technická a fundamentální analýza vývoje kurzu měn na trhu Forex

Psychological, technical and fundamental analysis of currency rate development in the Forex market

Anotace: Diplomová práce na téma „Psychologická, technická a fundamentální analýza vývoje kurzu měn na trhu Forex“ je zaměřena na možnosti obchodování na trhu Forex. V první části je popsána psychologická analýza a její fungování u obchodníků. Další část je věnována fundamentální analýze. Ta v sobě skrývá vzájemné fungování ukazatelů a vlivů charakteristických pro tento typ analýzy. Technická analýza zase ukazuje jednotlivé teorie, typy grafů, trendy a indikátory, které by mohly predikovat budoucí vývoj kurzu. Aplikační část se věnuje vybraným měnovým párům a jejich podrobení jednotlivým analýzám. Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání jednotlivých druhů analýz a zhodnocení jejich přínos pro tvorbu strategie obchodníka. Výsledkem je, že všechny analýzy jsou velmi užitečné. Nejlepší výsledek však podávají ve vzájemné kombinaci.

Abstract: Thesis „Psychological, technical and fundamental analysis of currency rate development in the Forex market“ is focused on possibility of trading Forex market. The psychological analysis and its effect on traders is described in the first part. Another part devoted to fundamental analysis. It contains mutual functioning of the parameters and influences, which is characteristic of this type of analysis. Technical analysis in third part shows various theories, types of graphs, trends and indicators that could forecast future development of currency rates. The application part is dealing to selected currency pairs and their subjection to individual analysis. The main objective of this thesis is comparison of different types of analysis and evaluation of their contribution to the trader’s business strategy. The result is that all analyzes are very useful. The best result is in its combination.

Klíčová slova: Technická analýza, psychologická analýza, fundamentální analýza, indikátory, trendy, grafické formace, Dowova teorie, Elliotova teorie vln, pivot, support, resistence.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michal Blahout
  • Oponent: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:18, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz