Karolína HŘEBEJKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy

An Analysis of competitive position of a chosen company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti TaNET West s.r.o. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a popisuje metody, jak analyzovat konkurenceschopnost podniku, jaké jsou typy konkurentů a jaký marketingový komunikační mix může společnost použít. Druhá část je zaměřena na praxi, popisuje základní informace o společnosti a také použití …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the analysis of competitiveness of TaNET West s.r.o. company. The thesis is devided into two main parts. The first one is theoretical and describes methods, how to analyse compatitiveness of a company, what are the types of competitors and what kind of marketing comunication mix can a company use. The second part concentrates on the practical side, describes main informatik …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŘEBEJKOVÁ, Karolína. Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy. Cheb, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností