Tatsiana Rusina, Ph.D.

Doctoral thesis

New methods of sampling and samples preconcentration of hydrophobic compounds in aquatic ecosystems

New methods of sampling and samples preconcentration of hydrophobic compounds in aquatic ecosystems
Abstract:
Rovnovážné pasivní vzorkování se v poslední době stalo mocným nástrojem pro odhad rizikového potenciálu spojeného s hydrofobními organickými polutanty v prostředí. Ten je reprezentován volně rozpuštěnými koncentracemi těchto látek ve vodní fázi. Volně rozpuštěné koncentrace jsou pro studium osudu hydrofobních organických polutantu a analýzu jejich rizik relevantnější než celkové koncentrace. Výzkumná …more
Abstract:
Equilibrium passive sampling has become a powerful tool in sensing pollution level of hydrophobic organic compounds (HOCs) in the environment represented as their freely dissolved concentrations in the water phase. Regarding fate and risk assessment of HOCs, their dissolved water concentrations are more relevant than the total concentrations. The research work fulfilled in this thesis intended consideration …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 4. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Dr. Ian M Davies, Ing. Branislav Vrána, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry

Theses on a related topic