Mgr. Klára Šmídová, Ph.D.

Disertační práce

Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination aging

Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination aging
Anotace:
Disertační práce shrnuje poznatky studií zaměřených na téma biodostupnost hydrofobních organických látek v půdách a bioakumulace v žížalách. Jedním z diskutovaných témat ve vědecké literatuře je extrapolace bioakumulačních faktorů získaných z těchto studií mezi různými půdami a látkami. Dalším tématem týkajícím se extrapolace je používání umělé půdy. Ta byla vyvinuta jako „modelová“ za účelem snížení …více
Abstract:
This thesis summarizes several studies which have a similar topic: bioavailability of hydrophobic organic contaminants (HOCs) in soils and bioaccumulation in earthworms. One of the frequently discussed topics in the scientific literature is the extrapolation of bioaccumulation factors from these studies to other soils and compounds. The other issue (related to the extrapolation topic) is the use of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  • Oponent: PhD. Luca Nizzetto, Dr. C.A.M. (Kees) van Gestel, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta