Bc. Jiří Janeček

Master's thesis

Využití procesu HTA pro hodnocení místní dostupnosti zdravotnických technologií v návaznosti na výskyt zhoubných novotvarů v populaci

Use of HTA Process for the Evaluation of Local Accessibility of Health Technologies following the Occurrence of Malignant Neoplasms in the Population
Abstract:
Práce se zabývá hodnocením zdravotnických technologií (HTA), komplexním systémem, který se skládá z několika částí hodnocení klinických, technických, ekonomických, demografických, sociálních, etických a legislativních aspektů zdravotnických technologií. Práce překládá vybrané domény HTA se zaměřením na screeningové technologie související s výskytem zhoubných novotvarů v populaci České republiky a …more
Abstract:
The thesis deals with Health Technology Assessment (HTA), a complex system of evaluation of clinical, technical, economic, demographic, social, ethical, and legislative aspects of health technologies. The thesis translates selected HTA domains with a focus on screening technology associated with the incidence of malignant neoplasms in the population of the Czech Republic and the Karlovy Vary Region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Julie Mokrá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janeček, Jiří. Využití procesu HTA pro hodnocení místní dostupnosti zdravotnických technologií v návaznosti na výskyt zhoubných novotvarů v populaci. Liberec, 2022. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií

Technical University of Liberec

Faculty of Health Studies

Master programme / field:
Biomedical Engineering / Biomedicínské inženýrství