Theses on the same topic (having an identical keyword):

screening

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Novorozenecký screening těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID, severe combined immunodeficiency)
 (Magdalena Panská)

2022, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kriis/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Novorozenecký screening sluchu v porodnicích Středočeského kraje
 (Kateřina Klesnilová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trx41/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence a screening kolorektálního karcinomu očima laické veřejnosti
 (Večerková Večerková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/akcgr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Určení fetální frakce pro neinvazivní prenatální screening monogenních chorob (NIPS-M)
 (Zuzana Bouchalíková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xk4eu/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Screening karcinomu pankreatu u osob se zvýšeným rizikem
 (Klára Mrázová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ts2za/ | Biochemie / Aplikovaná biochemie | Theses on a related topic

Screening a charakterizace zdokonalených trombolytik
 (Martin Toul)

2022, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfhol/ | Životní prostředí a zdraví / | Theses on a related topic

Vysokokapacitní screening telomerových sekvencí ve veřejně dostupných databázích sekvenčních dat nové generace
 (Michal Bubeník)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmjd9/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Use of photoautotrophic cultures for high throughput screening of toxic compounds by fluorescence imaging
 (Anna Segečová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idqxz/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Nástroje pro virtuální screening
 (Jiří Kratochvíla)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sehml/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)