Bc. Jan NAVRÁTIL

Bachelor's thesis

Rasově motivovaný extremismus, jeho aktuální formy, tendence a možnosti eliminace v podmínkách ČR

Racially motivated extremism: its modern forms, tendencies and possibilities for elimination in the Czech Republic
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou rasově motivovaného extremismu v České republice, jeho počátky a hlavními směry. Rozděluje a mapuje současnou pravicovou extremistickou scénu ČR podle míry nacionalismu od konzervativního nacionalismu až po neonacismus. Dále popisuje nejčastější formy rasově motivovaných projevů a útoků společně s problematikou jejich objasňování. Práce se téměř výhradně orientuje …more
Abstract:
This document considers racial-motivated extremism in the Czech republic, its beginning and main ways of it. It divides and covers contenporery extremist right-wing scene in the Czech republic according to strenght of nationalism from conservative nationalism to neonazism. Further, it describes the most often forms of racial-motivated attacks together with problems of their investigation. The document …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2005
Identifier: 852

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2006
  • Supervisor: PhDr. Antonín Olejníček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRÁTIL, Jan. Rasově motivovaný extremismus, jeho aktuální formy, tendence a možnosti eliminace v podmínkách ČR. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 11. 2005

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.