Bc. Peter Twumasi

Diplomová práce

Assessment of the effect of mining on the ecosystem: A comparative study of the Czech Republic and Obuasi in the Amansie District of Ghana

Posouzení vlivu těžby na ekosystém: Srovnávací studie České republiky a Obuasi v okrese Amansie v Ghaně
Anotace:
Hlavním faktorem pro udělování povolení k těžbě zlata a posilování těžebního průmyslu v Ghaně bylo zvýšení množství aktivit vytvářejících pracovní příležitosti v zemi, aby došlo k růstu finančního bohatství a zmírnění znepokojující míry nezaměstnanosti. Navzdory pozitivnímu příspěvku těžby k národnímu hospodářství ale dochází k negativním dopadům na ekosystémy, a to zejména na územích, kde těžba probíhá …více
Abstract:
The major factor for permitting different gold mining leases and enhancing the mining industry in Ghana was to pull in more assets in the nation to enhance the financial fortunes and to lessen the disturbing rate of joblessness. Despite the positive commitment of mining to the nation's economy, there are negative impacts on the ecosystems particularly at the various mining territories in the country …více
 

Klíčová slova

Vegetace Krajina Těžba
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta