Theses 

Assessment of the effect of mining on the ecosystem: A comparative study of the Czech Republic and Obuasi in the Amansie District of Ghana – Bc. Peter Twumasi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Peter Twumasi

Diplomová práce

Assessment of the effect of mining on the ecosystem: A comparative study of the Czech Republic and Obuasi in the Amansie District of Ghana

Posouzení vlivu těžby na ekosystém: Srovnávací studie České republiky a Obuasi v okrese Amansie v Ghaně

Anotace: Hlavním faktorem pro udělování povolení k těžbě zlata a posilování těžebního průmyslu v Ghaně bylo zvýšení množství aktivit vytvářejících pracovní příležitosti v zemi, aby došlo k růstu finančního bohatství a zmírnění znepokojující míry nezaměstnanosti. Navzdory pozitivnímu příspěvku těžby k národnímu hospodářství ale dochází k negativním dopadům na ekosystémy, a to zejména na územích, kde těžba probíhá. Cílem této studie je zhodnotit a porovnat, jak těžební aktivity ovlivňují okolní ekosystémy v obci Obuasi (Ghana) a České republice, a definovat logická opatření k omezení negativních dopadů. K analýze dat byla použita kvantitativní metoda prostřednictvím metod průměru a směrodatné odchylky, načež byla výsledná data prezentována pomocí statistických nástrojů, jako jsou tabulky a procenta. Výsledky ukázaly, že těžební činnost ovlivňuje všechny aspekty ekosystému, včetně kvality vody, vegetace a půdy, krajinu jako celek a také sociálně-ekonomický život obyvatel žijících v hornických komunitách a blízkém okolí.

Abstract: The major factor for permitting different gold mining leases and enhancing the mining industry in Ghana was to pull in more assets in the nation to enhance the financial fortunes and to lessen the disturbing rate of joblessness. Despite the positive commitment of mining to the nation's economy, there are negative impacts on the ecosystems particularly at the various mining territories in the country. The aim of this study is to evaluate and compare how mining activities in Obuasi municipality and Czech Republic influences the zone's ecosystem and to discover more logical measures to limit such impacts. The quantitative method of data analysis was used in this study through the mean and standard deviation methods while data analyzed were presented using statistical tools such as tables and percentages. The results obtained revealed that mining activities affect all aspects of the ecosystem including water quality, vegetation, soil, landscape as a whole, as well as socio-economic life of the inhabitants within and around the mining communities.

Klíčová slova: Vegetace, Krajina, Těžba

Keywords: Mining, Vegetation, Landscape

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/60836 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz