Beáta Cádrová

Bakalářská práce

Návrh variant technologického postupu provádění stropních konstrukcí u bytového domu

Proposal of variants of technological process of implementation of ceiling construction in a residential housected object
Anotace:
Predmetom mojej bakalárskej práce je návrh dvoch variant stropnej konštrukcie bytového domu. Bytový dom je čiastočne podpivničený, s troma nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Prvá varianta stropu je keramický strop Porotherm zložený z nosníkov a vložiek, druhá varianta je stropná konštrukcia z dutinových predpätých stropných panelov Spiroll. Súčasťou bakalárskej práce sú projektová dokumentácia …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is proposal of realization two options of ceiling construction in a residential housected object. Residential housected object is partial basement, with three above - ground floors and flat roof. The first variant is ceramic system Porotherm consisting from ceramic girders and insertion, the second variant is ceiling structure of prestressed hollow core floor components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Radek Fabian

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava