Bc. Zuzana JURTÍKOVÁ

Diplomová práce

Distribuce modelových skupin edafonu v Národní přírodní památce Pouzdřanská step - Kolby

The distribution of selected taxa of soil fauna in Pouzdřanská step - Kolby National Natural Monument
Anotace:
Práce se zabývá distribucí stonožek a suchozemských stejnonožců na území NPP Pouzdřanská step - Kolby i v jejím blízkém okolí. Na základě srovnání analýz podobnosti lokalit byla posouzena vhodnost těchto skupin pro hodnocení charakteru biotopu a také vhodnost vinice jako náhradního biotopu pro stepní druhy bezobratlých.
Abstract:
This thesis deals with the distribution of centipedes and terrestrial isopods in the area of the Pouzdřanská step - Kolby NNM and its surroundings. Based on a comparison of analyzes of similarity of localities, the suitability of these groups for habitat characterization was evaluated as well as the suitability of the vineyard as a substitute habitat for steppe invertebrate species.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURTÍKOVÁ, Zuzana. Distribuce modelových skupin edafonu v Národní přírodní památce Pouzdřanská step - Kolby. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s265kw s265kw/2
30. 7. 2019
Složky
Soubory
Marklová, E.
31. 7. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.