Bc. Tomáš Kubečka

Bakalářská práce

Dohled nad obchodníky s cennými papíry v ČR

Broker-dealer supervision in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Dohled nad obchodníky s cennými papíry v České republice“ je charakteristika daného dohledu se zaměřením na ČNB a její postavení v této problematice, také se vymezí pojem obchodník s cennými papíry, pravidla jeho obchodní činnosti a podmínky pro udělení oprávnění. Krátce se představí i směrnice MiFid a MiFid 2. Dále se práce věnuje dodržování předepsaných pravidel obchodníky …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Broker-dealer supervision in the Czech Republic“ is the characteristic of the supervision with main focus on the Czech National Bank and its position in this issue, there is also a definition of the broker-dealer term, the regulations they have to abide and the conditions they have to meet in order to get the licence for business. Furthermore, the thesis introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo

Práce na příbuzné téma