Mgr. Šárka Dvořáková

Bakalářská práce

Studium spektroskopických dvojhvězd

Study of spectropic binaries
Anotace:
Bakalářská práce studuje možnosti zisku orbitálních parametrů dvojhvězd či vícenásobných hvězdných systémů pomocí metody disentanglingu. Teorie je aplikovaná na reálná spektra systému HD208905 pořízená dvoumetrovým dalekohledem v Ondřejově. Data jsou zpracována v programu KOREL a získané parametry orbit systému jsou porovnané s výsledky práce Pavla Koubského a spol.
Abstract:
In this bachelor thesis, the possibilities of getting the orbital parameters of binaries or multiple systems by the method of disentangling are studied. The theory is applied on real spectra HD208905 which were observed by telescope in Ondřejov. The data were processed by the KOREL code to disentangling spectra and to getting orbital parameters. The results of the thesis were compared to the orbit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika