Theses 

Výkon soudních rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie – Mgr. Martina Baťková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martina Baťková

Diplomová práce

Výkon soudních rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie

Enforcement of Foreign Judgments in the Cases of Maintenance Obligations in Italy

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie. V úvodní části práce jsou podrobně rozebrány prameny pro uznání a výkon rozhodnutí ve věcech výživného a jejich vzájemné vztahy, s důrazem na vztah Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o výživném a Haagský protokol z roku 2007. Cílem této diplomové práce je provedení analýzy, zda se díky nařízení o výživném podařilo překonat doposud problematické překážky při vymáhání výživného z Itálie, kterým se práce zabývá ve své hlavní části. V závěru práce je na konkrétních případech proveden výzkum, jak dlouho trvá proces uznání a výkonu rozhodnutí českých soudů v Itálii před a po vydání nařízení o výživném.

Abstract: This diploma thesis focuses on recognition and enforcement of decisions in matters relating to maintenance obligation in Italy. The first part lists the various legal sources and analyzes their mutual relations, putting emphasis on relationship between Council Regulation (EC) No 4/2009 and the Hague Protocol of 2007. The core of the thesis aims to analyze, whether Council Regulation (EC) No 4/2009 succeeded in overcoming the existing hardships in the process of international enforcement of maintenance in Italy. In order to take more practical approach a research of current cases which are being processed by the Czech Central authority for the international recovery of maintenance was conducted. The research analyzed if any significant difference of the timeframe for processing of the recognition and enforcement of judgments of Czech courts in Italy occurred following the entry into force of Council Regulation (EC) No 4/2009.

Klíčová slova: Nařízení Rady č. 4/2009, Haagský protokol z roku 2007, uznání rozhodnutí, výkon rozhodnutí, vyživovací povinnost, Council Regulation (EC) No 4/2009, Hague Protocol of 2007, recognition of decision, enforcement of decision, maintenance obligation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz