Anar Kabdylova

Bachelor's thesis

The role of New Media in a modern  Marketing Communication

The role of New Media in a modern  Marketing Communication
Abstract:
Práce se zabývá definováním role nových médií v marketingové komunikaci. Termín média má mnoho různých definic a popisů. Autoři napsali tolik knih a každá z nich má vlastní verzi této definice. V této práci jsem provedla analýzu přehledu literatury, shromáždila informace z různých zdrojů, odhalila různé druhy médií a nejdůležitější jsem odhalila roli médií v marketingové komunikaci. Cílem práce je …more
Abstract:
The thesis deals with the defining the role of new media in a marketing communication. The term of a media has many different definitions and descriptions. Authors have written so many books and each of them has own version of this definition. In this thesis, I have made the analysis of literature review, have collected information from different sources, have revealed different types of a media and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Jiří Šnajdar
  • Reader: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní