Bc. Petra Elblová

Bakalářská práce

Sestřihové izoformy transportérů auxinu – nové vlastnosti auxinových toků

Splicing isoforms of auxin transporters - new properties of auxin fluxes
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o auxinu, jeho polárním transportu a vlivu alternativního sestřihu na tyto jevy. Pozornost je zaměřena hlavně na transportéry PIN7, které alternativnímu sestřihu podléhají, a jsou tak tvořeny dvě sestřihové izoformy jeho genu. V teoretické části práce jsou shrnuty známé informace o této problematice. V experimentální části se pak zaměřuji na praktické sledování fenotypu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with auxin, its polar transport and the role of alternative splicing on these processes. Its main focus are transporters PIN7, which undergo alternative splicing and form two splicing isoforms of their gene. Published informations about this topic are summarized in the theoretical part of thesis. In the experimental part, I present the analysis based on presence one of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání