Ivan Kashkan, Ph.D.

Disertační práce

Alternativní sestřih genu PIN7. Antagonistická účinky isoforem proteinu PIN7, ovlivňující polární transport auxinu v Arabidopsis thaliana

Alternative splicing of PIN7. Antagonistic activity of PIN7 protein isoforms regulates polar auxin transport in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Auxin, ve své nejběžnější formě kyselina indol-3-octová, je esenciální rostlinný hormon s významnou rolí v takřka všech stádiích rostlinného vývoje. Ovlivňuje dělení buněk a jejich prodlužovací růst (Rayle & Cleland, 1970; Evans et al., 1994), embryogenezi (Benková et al., 2003; Friml et al., 2003), formování meristémů (Benková et al., 2003; Bainbridge et al., 2008; reviewed in Yamoune et al., …více
Abstract:
Auxin, in its most common form indole-3-acetic acid (IAA), is an essential plant hormone that plays a role in nearly all steps of plant development. It controls cell division and elongation (Rayle & Cleland, 1970; Evans et al., 1994), embryo development (Benková et al., 2003; Friml et al., 2003), meristem maintenance (Benková et al., 2003; Bainbridge et al., 2008; Yamoune et al., 2021), vascular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 7. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.
  • Oponent: Dr. Ulrich Hammes, Said Hafidh, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta