Lucie Hrubá

Bakalářská práce

Nezávislost centrálních bank

Central bank independence
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nezávislostí třech vybraných centrálních bank a to České národní banky, Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky. Úvod teoretické části je věnován obecnému vymezení centrálního bankovnictví a jeho postavení v rámci bankovního systému. Teoretická část dále pokračuje podrobným popisem jednotlivých bank, jejich institucionálním uspořádáním, organizační …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the independence of three central banks, namely the Czech National Bank, the Federal Reserve System and the European Central Bank. The introduction of the theoretical part is devoted to the general definition of central banking and its position within the banking system. The theoretical part continues with a detailed description of individual banks, their institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Jindřich Soukup
  • Oponent: Markéta Šumpíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70163