Bc. Tomáš Osička

Bakalářská práce

Akutní efekt aplikace různých typů strečinkových a průpravných cvičení na sportovní výkon v basketbalu

Acute effect of different warm up and preemptive practices for various types of sport performances
Anotace:
Práce se zaměřuje na různé typy strečinkových a průpravných cvičení na sportovní výkon v basketbalu. Hlavním cílem bylo porovnat vliv aplikace dynamického strečinku a statického strečinku na vybrané motorické výkony, včetně informací o historii strečinku a druhů strečinku. V závěru práce je vyhodnocení, jestli po aplikaci dynamickým strečink budou testované osoby vykazovat vyšší úroveň výkonu než po …více
Abstract:
This work is aimed on immediate effect of aplication differnet kinds of warm ups and preemptive practices on performanceof basketball players. Main focus was pointed on comparison of effects caused by dynamic and static stretching on chosen motoric performances, including stretching history and stretching variations. At the end is evaluation if perfomer will reach higher level of performance after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Zdeněk Janík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit

Práce na příbuzné téma