Lucie Brátová

Bachelor's thesis

Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women

Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the comparison of two main female characters of literary works "Pride and Prejudice" by Jane Austen and "Pygmalion" by George Bernard Shaw. The theoretical part consists of four chapters. Two of them describe the historical and cultural context from the end of the 18th to the beginning of 20th century Britain. This context is presented in connection with the lives of …viac
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou hlavních ženských postav literárních děl "Pýcha a předsudek" od Jane Austenové a "Pygmalion" od George Bernarda Shawa. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. Dvě z nich popisují historický a kulturní kontext Británie od konce 18. to začátku 20. století. Tento kontext je představen v souvislosti s životy obou autorů. Navazující kapitoly obsahují popis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brátová, Lucie. Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická