Mgr. Magdaléna Marie Semrádová, Ph.D.

Disertační práce

Člověk v kleštích dějin (na materiálu vybraných historických románů slovanských literatur 19. a 20. století)

The Human in the Clench of History (on the Material of Selected Historical Novels in the 19th-20th-centuries Slavonic Literatures)
Anotace:
Středem zájmu předkládané disertační práce je historický román na příkladu děl české, polské, ruské a srbské literatury. Časové a tematické rozpětí vymezujeme devatenáctým až dvacátým stoletím. Autoři se ve svých dílech zaměřují na vztahy rodinné, partnerské, ale i na vztahy ve společnosti. Jedinec je societou formován, což se přímo odráží v jeho životě a z tohoto vychází lidské jednání a přemýšlení …více
Abstract:
The thesis focuses on the historical novel within several works of Czech, Polish, Russian and Serbian literature. The time and the thematic range moves in the Framework of the 19th – 20st centuries. Authors focus on family, partnership, but also on relationships in society. An individual is formed by society, which is directly reflected in their life, and which gives rise to their actions and thinking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta