Theses 

Analýza a poučení z dluhových krizí v kontextu soudobé dluhové krize – Bc. Jan Vrabec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Vrabec

Diplomová práce

Analýza a poučení z dluhových krizí v kontextu soudobé dluhové krize

Analysis and Lessons from the Debt Crisis in the Context of Contemporary Debt Crisis

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza a poučení z dluhových krizí v kontextu současné evropské dluhové krize. Práce vychází z historického kontextu nejvýznamnějších dluhových krizí, u nichž identifikuje společné rysy pro soudobou dluhovou krizi v eurozóně a nutná teoretická východiska pro následující rozbor soudobé krize. Pro analýzu současné dluhové krize byly vybrány státy eurozóny, které krize zasáhla nejvíce. S ohledem na asymetrii informací a možnosti morálního hazardu při řešení krize ze strany státu a nadnárodních institucí práce analyzuje průběh dluhové krize za pomoci systémového přístupu. Systémový přístup pomáhá analyzovat krizi jako komplexní systém, v kterém působí jednotlivé subjekty. Dále autor práce posuzuje možný dopad dluhové krize na exportní možnosti společnosti LINET. Výsledkem práce je autorův návrh na zlepšení sanace problematických finančních institucí a omezení morálního hazardu.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse and learn from debt crises in the context of the contemporary European debt crisis. The document is based on the historical context of the most significant debt crises, in which it identifies the common features for the current debt crisis in the Eurozone, and the essential theoretical background for subsequent analysis of the current crisis. In order to analyse the current debt crisis, Eurozone countries that were most affected by the crisis were chosen. Given the asymmetrical nature of the information, and the possibility of moral hazard in the resolution of the crisis from the side of the nations and multinational institutions, the document analyses the course of the debt crisis using a systems approach. The systems approach helps to analyse the crisis as a complex system with a number of individual subjects. Additionally, the author also assesses the possible impact of the debt crisis on the export opportunities of the company, LINET. The work concludes with the author's recommendation for improving the rehabilitation of problematic financial institutions and limiting moral hazard.

Klíčová slova: Dluhová krize, EMU, ECB, export, finanční trhy, morální hazard, systémový přístup

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28572 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Vrabec, Jan. Analýza a poučení z dluhových krizí v kontextu soudobé dluhové krize. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz