Bc. Barbora Libichová

Diplomová práce

Fungování a financování příspěvkové organizace ZOO Liberec

Operation and financing of a state-funded organization ZOO Liberec
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou fungování, financování a hospodaření příspěvkových organizací v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a praktické. V úvodu teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy nutné pochopení problematiky příspěvkových organizací. Dále je teoretická část zaměřena na příspěvkové organizace, na jejich českou právní úpravu, vznik …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the operation, financing and economic activities of state-funded organizations in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts theoretical and practical. In the beginning of the theoretical part, basic concepts, necessary for understanding the issue of state-funded organizations, are explain. Then, the theoretical part is focused on the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015
Zveřejnit od: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Libichová, Barbora. Fungování a financování příspěvkové organizace ZOO Liberec. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika