Bc. Ester Březinová

Bakalářská práce

České časopisy pro děti a mládež v letech 1968-1989

Czech Magazines for Children and Youth in the Years 1968-1989
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „České časopisy pro děti a mládež v letech 1968-1989“ se zabývá časopisy pro děti a mládež v období tzv. normalizace v Československu. Práce nejprve stručně popisuje politickou situaci a historické události tohoto období a také se věnuje stavu kultury, která byla politickou situací a cenzurou značně ovlivněna. Popisuje stav literatury pro děti a mládež za normalizace a zaměřuje …více
Abstract:
Bachelor's thesis „Czech Magazines for Children and Youth in the Years 1968-1989“ deals with magazines for children and youth in the period called normalization in Czechoslovakia. The first, theses describes political situation and historical facts of this period, and also deals with the state of culture, which was affected by political situation and cenzorship. It also introduces magazines for children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta