Bc. Olga Šoukalová

Bakalářská práce

Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření

Psychical stress on pedagogues - Burn out syndrome
Anotace:
Bakalářská práce na téma Psychická zátěž pedagogů - syndrom vyhoření se zabývá problematikou stresu, stresových situací a syndromu vyhoření. Obsahuje příčiny, projevy a důvody vzniku syndromu vyhoření. Léčbu syndromu vyhoření a doporučení, jak zvládat stres. Praktická část obsahuje výzkum, který vyhodnocuje četnost stresových situací pedagogů a jejich intenzitu zvládání.
Abstract:
Bachelor's thesis on the topic of psychological stress teachers - burnout deals with stress, stress situations and burn-up syndrome. Includes causes, symptoms and the reasons for the emergence of burn-up syndrome. Syndrome, burn-up and treatment recommendations on how to manage stress. The practical part contains research that evaluates the frequency of stressful situations and teachers cope with their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta