Matěj Chvála

Bakalářská práce

Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin

Preparation and properties of nitrates and hydroxides of rare earth elements
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou přístupnosti a publikace kvalitních dat, týkajících se vlastností chemických sloučenin. Taková otevřená data daleko lépe slouží jak vědeckým, tak výukovým účelům. V práci je popsána příprava: 1) hydrátů dusičnanu ceritého, erbitého, gadolinitého, lanthanitého, neodymitého a 2) hydroxidů ceritého, erbitého, gadolinitého, lanthanitého a neodymitého. Práce obsahuje infračervená …více
Abstract:
This work deals with accessibility issues and publication of quality data of chemical compound properties. Such open data far better serves both scientific and educational purposes. The thesis describes the preparation of: 1) hydrates of cerium, erbium, gadolinium, lanthanum, and neodymium nitrates; and 2) hydroxides of cerium, erbium, gadolinium, lanthanum and neodymium. The paper contains infrared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chvála, Matěj. Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / chemie - tělesná výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.