Bc. Alena Gašparovičová

Bakalářská práce

Crossing the Boundaries: The Missing Role of the Trickster as the Messenger of Gods in Native American Mythology

Crossing the Boundaries: The Missing Role of the Trickster as the Messenger of Gods in Native American Mythology
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá mýtickou postavou takzvaného trickstera v rozmanitých kulturách. Práce se soustředí na trickstera jako na postavu, která překračuje různé typy hranic. V mnohých kulturách slouží tricksteři při překračování hranic jako poslové bohů, avšak v mýtech amerických Indiánů je role tricksterů jako poslů jakéhokoliv druhu jenom velmi okrajová. Účelem této práce je prozkoumat …více
Abstract:
This Bachelor’s Diploma thesis focuses on the mythical figure of the trickster across mythologies of various cultures. The focus of the thesis is the phenomenon of tricksters as boundary-crossers. In many mythologies, while doing so, tricksters served as messengers to gods, however in Native American myths the role of tricksters as messengers of any kind is marginalized. The aim of this thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Robert Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.