Mgr. Michaela Medová

Bakalářská práce

Ekonomický rozbor návratnosti nákladů při zřízení nestátního zdravotnického optometrického pracoviště

The economic analysis of return on investment for the establishment of private optometric practice
Anotace:
Tato práce se zabývá ekonomickým rozborem návratnosti nákladů při zřízení nestátního zdravotnického optometrického pracoviště. Podrobně popisuje průběh procesů při zakládání malého podniku. Kostrou je podnikatelský plán, který provází podnikatele a investory popisem firmy, popisem produktů, zhodnocením konkurence a například finančním plánem. Ten je důležitý pro zpracování nákladů a výnosů podniku …více
Abstract:
The bachelor work deal with the economic analysis of return on investment for the establishment of private optometric practice. It describes in details the processes in establishment od the small company. The skeleton is a business plan that guides businesses and ivestors descriptions of company, description of the products, evaluation of the competitors and financial plan for example. It is important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie