Daniel GERLICH

Bachelor's thesis

Využití informačních technologií pro podporu praktického vyučování v oboru Strojírenské práce se zaměřením "Strojně montážní práce - automontážní práce"

The use of information technology to support practical teaching in the field of engineering work focused "machine assembly work auto-assembly work"
Abstract:
Bakalářská práce se pokouší na konkrétním příkladu realizace projektové výuky v odborném výcviku ukázat možnosti využití informačních technologií. Teoretická část obsahuje popis učebního oboru, charakteristiku žáka, vyučovacích metod a pracovních postupů, které jsou použity v praktické části práce. Část praktická popisuje fáze přípravy, realizace a vyhodnocení jednotlivých činností během projektu a …more
Abstract:
The thesis attempts to demonstrate the possibilities of using information technologies on a concrete example of the realization of project instruction in vocational training. The theoretical part contains a description of the field of study, characteristics of the pupil, teaching methods and working methods, which are used in the practical part of the thesis. It describes the stages of preparation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GERLICH, Daniel. Využití informačních technologií pro podporu praktického vyučování v oboru Strojírenské práce se zaměřením "Strojně montážní práce - automontážní práce". Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses s4uhfy s4uhfy/2
10. 12. 2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 12. 2018
Marklová, E.
11. 12. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.