Bc. Anna Bobková

Bakalářská práce

Analýza marketingového prostředí vybraného hotelu

Analysis of marketing environment of chosen hotel
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového prostředí ve vybraném hotelu. Hlavním cílem práce je zhodnotit zařízení za použití marketingových analýz a dotazníkového šetření. Práce se dělí na 3 hlavní části, v první části práce jsou vysvětleny pojmy marketing, marketingový mix, SWOT analýza, PEST analýza, ubytovací a stravovací zařízení, 10 zásad spokojeného zákazníka a dotazníkové šetření …více
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on the analysis of marketing environment of a chosen hotel. The essential target is to evaluate selected business enterpreneurship by using marketing analysis and questionnaire survey. The thesis is divided into 3 parts, where the first one explains terms such as the marketing, marketing mix, SWOT analysis, PEST analysis, accommodation establishment, 10 principles of satisfied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/l15p4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze