Theses 

Odmeňovanie pracovníkov komerčnej banky ako významný predpoklad dosahovania primeranej výkonnosti banky – Bc. Monika Sabová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Monika Sabová

Bakalářská práce

Odmeňovanie pracovníkov komerčnej banky ako významný predpoklad dosahovania primeranej výkonnosti banky

Rewarding the Employes of the Commercial Bank as a Significant Criterion of an Adequate Performance of the Bank

Abstract: In this these we are dealing with a problematic of rewarding the employes. There are in bank some specificities by the creation of principles of reward system. In the first part, we focus on theoretical background. We adress definitions of commercial bank and human resource management. We explain terms as activities and objectives of the bank, products and their classification and bank performance. We explain objectives and basic principles of the human resource management as well. Than we focus on rewarding and motivating the bank empolyes. In the socond part, we characterize concrete reward system empolyes in a choice bank. The aim of this thesis is prove relation between rewarding the empolyes and adequate performance of the bank.

Abstract: V práci sa zaoberáme problematikou odmeňovania zamestnancov. V bankách má tvorba zásad systému odmeňovania určité špecifiká. V prvej časti rozoberáme teoretické východiská. Venujeme sa definíciám komerčnej banky a manažmentu ľudských zdrojov. Vysvetlíme pojmy ako činnosti a ciele banky, produkty a ich klasifikáciu ako aj výkonnosť bánk. Taktiež vysvetlíme ciele a základné zásady manažmentu ľudských zdrojov. Potom zamieriame pozornosť na odmeňovanie a motivovanie bankových pracovníkov. V druhej časti charakterizujeme konkrétny systém odmeňovania zamestnancov vo vybranej banke. Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na vzťah medzi odmeňovaním zamestnancov a primeranou výkonnosťou banky.

Klíčová slova: Komerčná banka, odmeňovanie pracovníkov, výkonnosť banky Commercial Bank, Rewarding the Empoyes, Perfomance of the Bank

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlasta Klačanská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:59, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz