Bc. Kristina Winklerová

Bachelor's thesis

Interview mit Untoten. Leben und Arbeit im Konjunktiv in Kathrin Rögglas "wir schlafen nicht".

Interview with undead. Life and work in the subjunctive in Kathrin Rögglas "wir schlafen nicht".
Abstract:
This bachelor thesis deals with the novel “wir schlafen nicht” from the Austrian writer Kathrin Röggla. First it describes the author and the specifics of her writing, for example the method of the narrative or the used subjunctive. Then it analyses every character individually and the impacts of their work on their life. In the end, it comes back to some terrifying elements, which we can see in the …more
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o románu „wir schlafen nicht“ od rakouské spisovatelky Kathrin Röggla. V první části se zabývá autorkou a specifiky její tvorby, jako je třeba způsob vypravování nebo užitý konjunktiv. Poté nahlíží na každou postavu z románu jednotlivě a rozebírá, jaké dopady má práce na jejich život. V závěru se vrací k děsivým prvkům, které v románu můžeme sledovat a pokouší se o jejich …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: MA Erkan Osmanović
  • Reader: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / German Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.