Alexandra URBANOVÁ

Bakalářská práce

Drogy a rodina jako záchranná síť

Drugs and the family as safety net
Anotace:
Téma mé bakalářské práce se shoduje s názvem práce Drogy a rodina jako záchranná síť. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola bakalářské práce obecně pojednává o drogách, stručně o jejich historii, s konkrétním zaostřením na pervitin. V druhé kapitole jsem se zaměřila na rodinu, její funkčnost a funkce. V předposlední kapitole se věnuji tématu rodina jako záchranná síť, kde se …více
Abstract:
The theme of my thesis coincides with the name of work: Drugs and family as a safety net. Bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter of the thesis discusses about drugs, their brief history, with a particular focus on methamphetamine. In the second chapter I focused on family, its functionality and features. The penultimate chapter is devoted to the family as a safety net, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Bjelončíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANOVÁ, Alexandra. Drogy a rodina jako záchranná síť. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma