Bc. Kateřina Demelová

Diplomová práce

Příprava a charakterizace elektrodových vrstev pro su-perkondenzátory

Fabrication and characterization of electrode layers for supercapacitors
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku uhlíkových vrstev jako elektrodového materiálu pro superkondenzátory. V první řadě se práce zaměřuje na shrnutí problematiky superkondenzátorů jejich dělení a princip jednotlivých superkondenzátorů. Dále práce zahrnuje a popisuje uhlíkové materiály, které jsou používané jako elektrodové materiály především pro EDLC superkondenzátory. Hlavní částí této práce …více
Abstract:
The thesis is focused on carbon layers as the electrode material for supercapacitors. At the beginning of thesis is focused on the issue of summary supercapacitors, their division and the principle of individual supercapacitors. Thesis also includes and describes mainly carbon materials that are used as electrode materials for EDLC supercapacitors. The main part of thesis is the preparation and testing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Demelová, Kateřina. Příprava a charakterizace elektrodových vrstev pro su-perkondenzátory. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie

Práce na příbuzné téma