Bc. Radim KOŘÍNEK

Diplomová práce

Použití recyklovaného uhlíkového materiálu pro konstrukci kapacitorů

Application of recycled carbon material for the construction of capacitors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá uhlíkovými elektrodovými materiály, vhodnými pro superkondenzátory. V práci je popsán postup přípravy aktivovaných uhlíkových materiálů z recyklovaných odpadních pneumatik a postup přípravy laboratorních elektrochemických kondenzátorů z těchto materiálů. Další část práce popisuje metody vhodné pro vyhodnocování elektrických vlastností elektrochemických kondenzátorů. Poslední …více
Abstract:
This Master´s thesis is occupied with the carbon electrode materials that are suitable for supercapacitors. In the thesis, there are described a procedure in preparation of the activated carbon materials from recycled wasted tyres and a procedure in preparation of the laboratory electrochemical capacitors from these materials. The other part of the thesis contains a description of methods suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Robert Vik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÍNEK, Radim. Použití recyklovaného uhlíkového materiálu pro konstrukci kapacitorů. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma