Zuzana Švehlová

Diplomová práce

Cross-docking ako distribučná metóda

Cross-docking jako distribuční metoda
Anotace:
Súčasné logistické reťazce musia byť navrhnuté tak, aby sa vyrovnali s krátkymi životnými cyklami výrobkov, vysokou obrátkovosťou zásob, nízkou mierou predvídateľnosti atď. Na trhoch sa menia podmienky pre presnosť, spoľahlivosť a pružnosť dodávok, a preto je nutné hľadať nové alternatívne metódy, ktoré umožňujú zvyšovať efektivitu, udržať konkurencieschopnosť a pritom spĺňať požiadavky a potreby odberateľov …více
Abstract:
The current logistics chains must be designed to copy with short life cycles of products, high stock velocity, low degree of predictability etc. The conditions for accuracy, reliability and flexibility of deliveries at the markets have been changing, and that is why it is inevitable to seek new alternative methods that would lead to higher efficiency levels, remaining competitiveness and, at the same …více
Abstract:
Súčasné logistické reťazce musia byť navrhnuté tak, aby sa vyrovnali s krátkymi životnými cyklami výrobkov, vysokou obrátkovosťou zásob, nízkou mierou predvídateľnosti atď. Na trhoch sa menia podmienky pre presnosť, spoľahlivosť a pružnosť dodávok, a preto je nutné hľadať nové alternatívne metódy, ktoré umožňujú zvyšovať efektivitu, udržať konkurencieschopnosť a pritom spĺňať požiadavky a potreby odberateľov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Pernica
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25141