Bc. Aleš TOMAN

Diplomová práce

Právo na vzdělání a diskriminace

The Right to Education and Discrimination
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku dodržování jednoho ze základních lidských práv, kterým je právo nebýt diskriminován ve svobodném přístupu k plnohodnotnému vzdělání, na základě příslušnosti k národnostní menšině. V diplomové práci je posouzeno zakotvení tohoto práva v mezinárodních právních normách a také v právních normách platných v České republice. Pozornost je zde věnována zejména tomu …více
Abstract:
This thesis is focused on an issue of an observance of one of the basic human rights which is the right for no discrimination for belonging to a national minority in connection with a universal access to the adequate education. The work is trying to look at and compare the situation of this right within international law and within the Czech Republic effective law. The attention is mainly concentrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMAN, Aleš. Právo na vzdělání a diskriminace. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe